Biuro Detektywistyczne 

INVIGILIX

z siedzibą w Sanoku

nasza dewiza

DETEKTYW – człowiek z licencją na pomaganie

INVIGILIX, logo biura

Krótko o mnie

Jestem byłym oficerem Policji z wieloletnim stażem służby, podczas której zdobyłem ogromne doświadczenie w pracy operacyjno – śledczej. Szukając nowych wyzwań, postanowiłem przejść do sektora prywatnego i założyć BIURO DETEKTYWISTYCZNE INVIGILIX. Chcę tu wykorzystać zdobyte umiejętności, by pomagać ludziom. Słowo „pomagać” jest kluczowe, gdyż tak właśnie myślę o pracy detektywa. Parafrazując kwestię z pewnego znanego filmu, detektyw to „człowiek z licencją na pomaganie”. Wiem ze swojego doświadczenia zawodowego i życiowego, że w różnych sprawach: osobistych, cywilnych, majątkowych, także karnych i wielu innych, pomoc prywatnego detektywa jest nieodzowna.

Myślę, że w przypadku prowadzonej przeze mnie działalności, oprócz mojego doświadczenia z wcześniejszej służby, tak zwaną „wartością dodaną” jest fakt, że to co obecnie robię, to dla mnie nie tylko zajęcie zawodowe, lecz również pasja.

Jeśli skorzystacie Państwo z usług mojego biura, to możecie być pewni, że zostaniecie potraktowani podmiotowo, z szacunkiem i pełnym zrozumieniem, a Wasza sprawa zostanie załatwiona z najwyższą starannością, profesjonalizmem i pełną dyskrecją.

W razie potrzeby zaangażowania do działań detektywistycznych większej liczby sił i środków, współpracuję tylko z licencjonowanymi doświadczonymi detektywami, jak również z biegłymi specjalistami z różnych gałęzi kryminalistyki, informatyki i innych dziedzin. Jeśli zajdzie taka konieczność korzystam z pomocy sprawdzonych kancelarii prawnych.

Teren działania Biura Detektywistycznego Invigilix obejmuje między innymi miejscowości: Sanok, Zagórz, Lesko, Brzozów, Ustrzyki Dolne, Krosno, Jasło, Przemyśl, Rzeszów, całe Bieszczady oraz Województwo  podkarpackie. W razie potrzeby i konieczności wynikającej z konkretnego zlecenia, istnieje możliwość realizacji usługi na pozostałym terenie Polski.

Jak może Ci pomóc Detektyw

Zastanawiasz się w jaki sposób może Ci pomóc detektyw? Usługi Biura Detektywistycznego INVIGILIX skierowane są do osób prywatnych, jak również do podmiotów biznesowych.

Biuro oferuje pomoc przy następujących sprawach

Sprawy rodzinne i osobiste

Sprawy rodzinne i osobiste

 • sprawy rozwodowe,
 • wykrywane zdrady małżeńskiej czy też partnerskiej,
 • ustalanie składników majątkowych,
 • obserwacja osób małoletnich, ich kontaktów społecznych i środowiskowych w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń (tylko na zlecenie opiekunów prawnych),
 • sprawdzanie opiekunek i opiekunów dla dzieci, jak również osób starszych.
Obserwacja

Obserwacja

 • obserwacja osób,

 • obserwacja miejsc, lokali, posesji, itp.,

 • monitoring GPS,

 • nadzór nad lokalem i posesją w czasie nieobecności właścicieli.

Ustalenia osobowe

Ustalenia osobowe

 • ustalanie miejsc zamieszkania, a także przebywania osób,
 • sprawdzanie przeszłości osób,
 • wywiady środowiskowe,
 • sprawdzanie wiarygodności osób.
Sprawy karne i s?dowe

Sprawy karne i sądowe

 • zbieranie materiałów dowodowych do aktualnie prowadzonych jak też i przyszłych postępowań karnych oraz spraw sądowych,
 • zbieranie materiałów do spraw związanych z mobbingiem, stalkingiem, a także nękaniem, znęcaniem, złośliwym niepokojeniem, groźbami, itp.,
 • informatyka śledcza.
Poszukiwania

Poszukiwania

 • poszukiwanie osób, w tym osób zaginionych,
 • szukanie zaginionych zwierząt domowych,
 • poszukiwanie rzeczy skradzionych, a także zaginionych.
Ochrona prywatno?ci, wizerunku, dzia?ania przeciwinwigilacyjne

Ochrona prywatności, wizerunku, działania przeciwinwigilacyjne

 • wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniach, pojazdach i innych miejscach,
 • kontrobserwacja (wykrywanie obserwacji), jak również inne działania „przeciwinwigilacyjne”,
 • zabezpieczenie przeciwinwigilacyjne narad, spotkań biznesowych, towarzyskich, prywatnych uroczystości, itp.
Detektyw w biznesie

Detektyw w biznesie

 • sprawdzanie wiarygodności kontrahentów biznesowych,
 • zabezpieczenie przeciwinwigilacyjne narad, spotkań biznesowych,
 • wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniach, ale również pojazdach i innych miejscach,
 • sprawdzanie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników,
 • sprawdzanie uczciwości i wiarygodności pracowników,
 • wykrywanie kradzieży i przywłaszczeń pracowniczych.
Inne mo?liwe dzia?ania, w tym niekonwencjonalne

Inne możliwe działania, w tym niekonwencjonalne

 • do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

Cennik

Każdorazowo przyjęcie zlecenia i podpisanie ze zleceniodawcą umowy na wykonanie usługi detektywistycznej, poprzedzone jest szczegółową rozmową z klientem z uwzględnieniem jego oczekiwań. Na podstawie analizy przekazanych informacji, wyceniany jest koszt danej usługi.

W związku z powyższym Biuro Detektywistyczne INVIGILIX nie wprowadza sztywnego cennika. Koszt usługi określamy indywidualnie do każdej sprawy, z uwzględnieniem: przewidywanych do zaangażowania sił i środków, czasu realizacji, oczekiwań, preferencji, a także możliwości zleceniodawcy. Po wykonaniu usługi zleceniodawca otrzymuje szczegółowe sprawozdanie z realizacji sprawy wraz z pełną dokumentacją. Zebrany podczas działań materiał, może być wykorzystany jako dowód w postępowaniu karnym i sądowym.

Detektyw podczas obserwacji lub poszukiwań

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

W czasie realizacji zleceń BIURO DETEKTYWISTYCZNE INVIGILIX stosuje tylko i wyłącznie metody działań dozwolone i dopuszczalne zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U.2002 nr 12 poz. 110 z późn. zm.) i pozostałym polskim prawodawstwem.

Detektyw w czasie działań operacyjnych

Usługi wykonywane są z wykorzystaniem wysokiej klasy specjalistycznego sprzętu technicznego, z najwyższą starannością, profesjonalizmem, przy zachowaniu pełnej dyskrecji. Zebrany w czasie realizacji zlecenia materiał może być wykorzystany jako dowód w postępowaniach karnych i sądowych.

Usługi prowadzone są na podstawie licencji nr 0003913 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez MSWiA pod numerem RD-72/2020. Biuro posiada ustawowo wymagane ubezpieczenie OC na sumę 15000 Euro.

Namierz detektywa

lokalizacja biura

Biuro Detektywistyczne INVIGILIX

ul. Grzegorza 6, 38-500 Sanok

dzwoń śmiało

Telefon

+48 796 737 123

napisz

Email

kontakt@invigilix.pl

godziny pracy biura

Godziny pracy

Z uwagi na realizowane zlecenia i pracę w terenie, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu spotkania

numer licencji detektywa

0003913

Nr licencji detektywa

wpis do rejestru MSWiA

RD-72/2020

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez MSWiA

napisz

Napisz bezpośrednio stąd

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych